Wat is magnetiseren?
Magnetiseren is een natuurlijke geneeswijze. Sommige mensen zien het als een soort magie, terwijl ik denk dat het niets anders is dan het geven van pure liefde in de vorm van energie. Magnetiseren bestaat al zo lang de mensheid bestaat. Denk maar eens aan een moeder die haar kind troost, waarbij de liefde van de moeder zich omzet in zuivere herstellende en geruststellende energie. In feite heeft iedereen de gave om die energie door te geven.
Van belang is te weten dat magnetiseurs niet alleen gebruikmaken van hun eigen energie, maar ook van de universele energie om ons heen, omdat deze, anders dan de persoonlijke energie, onuitputtelijk is. Daarmee is de magnetiseur in feite niets meer dan een doorgeefluik van energie die beschikbaar is voor alles wat leeft.

 

Met magnetiseren help ik u om de balans tussen lichaam en ziel te herstellen. Ziekte en stress ontstaan vaak door een verstoring in het evenwicht tussen lichaam en geest. Door deze verstoring ontstaan er blokkades en hierdoor kan energie op bepaalde punten niet meer goed stromen. Het gevolg is dat u uit balans raakt.
Tijdens het magnetiseren ben ik direct bezig om blokkades in de energiestromen binnen het lichaam op te heffen en geef daarbij op gekanaliseerde wijze universele energie (lees: universele liefde) door. Die energie helpt lichaam en geest om zich verder zelf te herstellen. Let wel: magnetiseren komt niet in de plaats van reguliere geneeskunde, maar kan een perfecte aanvulling zijn.
Het is belangrijk om te weten dat magnetiseren rust en harmonie stimuleert voor lichaam en geest. Bij magnetiseren wordt niet alleen de ‘zieke’ plek behandeld, maar het totale lichaam, inclusief de geest.

Waarvoor en voor wie is magnetiseren eigenlijk bedoeld?
Ik behandel jong en oud en kan vaak verlichting brengen. Mijn ervaring is dat kinderen dit een heel prettige behandelmethode vinden, omdat kinderen vermoedelijk dichter bij de oorsprong staan en erg gevoelig zijn voor energie. Bij volwassenen is het vooral van belang dat ze zich kunnen openstellen voor de behandeling om tot resultaat en effect te komen.

Magnetiseren kan verlichting en ondersteuning bieden bij lichamelijke aandoeningen zoals:

– allergieën of benauwdheid
– hoge bloeddruk
– maag- en darmklachten
– huidproblemen
– hormonale problemen
– hyperventilatie
– hoofdpijn en migraine
– nek- ,gewricht-, rug en schouderklachten
– over- of ondergewicht
– pijnklachten
– slaap- of energetische problemen
– sportblessures

Maar ook bij psychische problemen zoals:

– angsten en fobieën
– stress, burn-out of overspannenheid
– chronische vermoeidheid
– somberheid, depressie of gebrek aan levenslust

Na één magnetiserende behandeling merkt u vaak al verbetering of verlichting, maar het beste resultaat wordt behaald na meerdere behandelingen. Daarom wordt de behandeling herhaald totdat de klacht is verdwenen en u zich weer goed voelt. Nogmaals wil ik benadrukken dat u altijd onder controle van uw reguliere arts of specialist blijft. Magnetiseren blijkt een goede aanvulling op de reguliere gezondheidszorg maar is nooit een vervanging.

Wat gebeurt er tijdens een behandeling?
Magnetiseren is een vorm van handoplegging en bestaat dus voor een deel uit techniek, al kan niet worden gezegd dat iedere magnetiseur dezelfde technieken gebruikt. Misschien leren we allemaal wel wat de mogelijkheden van werken met energie zijn, maar ik zal doen wat mijn inziens nodig blijkt tijdens de behandeling. Dat wordt uiteraard gevoed door wat u als cliënt zelf voelt, maar zeker ook door wat ik zelf intuïtief waarneem. Daarom vindt voorafgaand aan de behandeling altijd een kort gesprek plaats. Ik wil beslist niet de indruk wekken dat ik een psychologische achtergrond heb, maar soms helpt het om even kort te praten over wat er speelt op het gebied van lichaam en geest. Ik vind het van belang dat er een verbinding tot stand komt tussen u en mij, en in feite stem ik me tijdens het korte gesprek af op uw energie, net zoals een radio wordt afgestemd op een bepaalde frequentie.

Op plaatsen waar het lichaam wat meer aandacht nodig heeft, behandel ik wat langer. Dat kan dus omdat u hebt aangegeven dat u ergens pijn hebt, maar ook omdat ik intuïtief ergens een energieblokkade waarneem.

Tijdens het behandelen merkt u dat ik mijn handen vaak afschudt. Dat doe ik om energie van me af te slaan. Het is belangrijk dat ik voorkom om energie van u over te pakken. Ik moet immers zorgen dat ik ‘schoon’ blijf. Zo kan ik zelf een instrument blijven om gebruik te maken van de beschikbare zuivere universele energie.

Tijdens de behandeling ligt u op een behandeltafel (of massagetafel). U houdt uw kleren aan maar wel zal ik u vragen om uw schoenen uit te doen. Het is raadzaam om geen knellende kleding te dragen tijdens de behandeling, zodat de energie in principe vrij kan stromen. Soms stel ik vragen tijdens de behandeling om verduidelijking te krijgen over wat ik waarneem, of hebt u zelf vragen over wat u voelt of ervaart. Vaker blijft het helemaal stil (met op de achtergrond stimulerende muziek) en focus ik me op de energie in en rond uw lichaam en energieveld.

Tijdens de behandeling kunt u de volgende sensaties ervaren:

– Een warm of koud gevoel
– Tintelingen
– Een diepe ontspanning
– Beelden en visualisaties
– Spieren trekken zich aan
– Pijn doet zich slechts zelden voor
– Emoties kunnen loskomen

Alles mag er zijn en alles is bespreekbaar, Voor het welslagen van een behandeling is het van belang dat u zich vrij en vol vertrouwen voelt.

Magnetiseren op afstand
Een andere mogelijkheid is magnetiseren op afstand. Ik zoek daarbij contact met u of uw kind door middel van een foto. Dit werkt vooral bij kleine kinderen erg goed, omdat zij op deze manier comfortabel in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Maar ook kan dit gemak bieden voor mensen die wat minder mobiel zijn.

Vertrouwelijk
Alles wat wordt verteld tijdens een afspraak, is vanzelfsprekend privé en wordt vertrouwelijk behandeld. Ik ben gebonden aan een geheimhoudingsplicht en hecht grote waarde aan de privacy van mijn cliënten. Vertrouwen is wat mij betreft de enige basis voor een goede relatie tussen mij als uw magnetiseur en u (of uw kind).

Combinatie met Reiki
Ik magnetiseer en behandel ook met Reiki. In de praktijk combineer ik ze intuïtief, omdat ze voor mijn gevoel in elkaars verlengde liggen. Uiteindelijk gaat het me altijd meer om het gewenste effect. Qua kosten en lengte van de behandeling maakt dat overigens niets uit.

Waarom magnetiseer ik?
Binnen het werkveld van magnetiseurs wordt verschillend aangekeken tegen de mogelijkheid om dit werk te kunnen doen. De een is van mening dat iedereen het kan leren, de ander denkt dat je hiervoor toch echt een talent moet hebben. Ik denk zelf dat het om een combinatie van beide gaat. Je moet naar mijn mening echt leren omgaan met technieken van magnetiseren, maar in de basis moet er een werkelijke interesse zijn in het doorgeven van energie en een werkelijke bezieling om andere mensen te helpen. Eigenlijk zoals een schrijver wordt geraakt door woorden, zo moet een magnetiseur zich in mijn ogen eigenlijk al een leven lang bewust zijn van energie en erdoor geraakt worden. Zoals de schrijver liefde heeft voor het vertellen van verhalen, zo heb ik liefde voor mensen in het algemeen.
Al als kleine jongen was ik minder gericht op woorden. Ik was me bewust van energie en het feit dat ik die voor mezelf kon bewaren en kon doorgeven. Sindsdien ben ik er altijd door geboeid geweest.

Vragen?
Roept het bovenstaande vragen op, neem dan contact met mij op.