Tera-Mai™ Reiki en Seichem behoren tot het Tera-Mai™-healingsysteem van Kathleen Milne. Binnen dit systeem wordt gewerkt met energie vanuit de vier elementen:

1 aarde (Reiki)
2 water (Sophi-El)
3 vuur (Sakara)
4 lucht (Angeliclight)

Samen vormen ze Seichem. Het is een oeroude, eenvoudige, veilige en effectieve behandelmethode waarbij met handoplegging wordt gewerkt.

Het Japanse woord Reiki betekent “universele levenskracht”. Deze universele energie stroomt door ieder mens. De energiestroom kan echter door stress en ziekte geblokkeerd raken. Het Tera-Mai™-healingsysteem gaat verder dan het verhelpen van de symptomen: het werkt aan de oorzaak van de klacht of ziekte.

Reiki is een krachtige methode voor het opheffen van blokkades op lichamelijk, geestelijk en spiritueel niveau. Het verlicht pijn en is toepasbaar bij vele problemen. Het verzacht verdriet en helpt bij het verwerken van emoties.
Reiki bevordert het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Het spoort het lichaam als het ware aan om zelf in actie te komen om het “probleem” aan te pakken. Het proces wordt tijdens een behandeling in gang gezet en werkt de dagen/weken erna door.
Reiki is een van de wegen naar bewustwording en innerlijke groei. Omdat alleen de handen van de behandelaar nodig zijn, is het een van de eenvoudigste technieken om andere mensen te voorzien van Universele (genezende) Levensenergie.

Reiki kan eenvoudig worden gecombineerd met andere alternatieve en reguliere geneeswijzen. Reiki is zacht, niet operatief, doet geen pijn en kan geen schade berokkenen. In een wereld vol lijden is Reiki een oase van welzijn. Deze healing troost, kalmeert, verzacht, heft pijn op, versnelt fysieke genezingsprocessen en maakt emotionele trauma’s los uit heden en verleden.
Reiki is overigens geen vervanging voor medische hulp. Het kan wel de medische behandeling versterken en/of versnellen. Het kan ook de bijwerkingen van medicijnen verminderen en extra kracht geven om een ziekte “te lijf te gaan”.